ECCOLED Sp. z o.o. ECCOLED Sp. z o.o. ­

Strona w budowie. Wkrótce nowa odsłona.

ECCOLED Sp. z o.o.
ul. 1-go Praskiego Pułku 38
05-075 Warszawa

NIP 9522130189
REGON 147271682

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000516034.
Kapitał zakładowy 40 000,00 zł

Tel. +48 22 760 25 07 (w godzinach 8:00 – 16:00)
Kom. +48 601 153 587
e-mail: biuro@eccoled.pl